Menuzastrzezenia kart

 

 

Statystyka wskaźników dostępności i efektywności interfejsu API PSD2

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2 oraz bankowości internetowej.

 

 • Dostępność za III kwartał 2021
  API PSD2   Bankowość internetowa  
   Dostępność
  (%)
   Niedostępność
  (%)
   Dostępność
  (%)
   Niedostępność
  (%)
       99,93  0,07

 

 • Dostępność za II kwartał 2021
  API PSD2   Bankowość internetowa  
   Dostępność
  (%)
   Niedostępność
  (%)
   Dostępność
  (%)
   Niedostępność
  (%)
   99,89  0,11  99,98  0,02

 

 • Dostępność za I kwartał 2021
  API PSD2   Bankowość internetowa  
   Dostępność
  (%)
   Niedostępność
  (%)
   Dostępność
  (%)
   Niedostępność
  (%)
   100,00  0,00  99,95  0,05

 

 • Dostępność za IV kwartał 2020
  API PSD2   Bankowość internetowa  
   Dostępność
  (%)
   Niedostępność
  (%)
   Dostępność
  (%)
   Niedostępność
  (%)
   100,00  0,00  99,95  0,05

 

 • Dostępność za III kwartał 2020
  API PSD2   Bankowość internetowa  
   Dostępność
  (%)
   Niedostępność
  (%)
   Dostępność
  (%)
   Niedostępność
  (%)
   100,00  0,00  99,77  0,33

 

 • Dostępność za II kwartał 2020
  API PSD2   Bankowość internetowa  
   Dostępność
  (%)
   Niedostępność
  (%)
   Dostępność
  (%)
   Niedostępność
  (%)
   100,00  0,00  99,92  0,08


 • Dostępność za I kwartał 2020
  API PSD2   Bankowość internetowa  
   Dostępność
  (%)
   Niedostępność
  (%)
   Dostępność
  (%)
   Niedostępność
  (%)
   100,00  0,00  99,82  0,18

 

 • Dostępność za IV kwartał 2019
  API PSD2   Bankowośćinternetowa  
   Dostępność
  (%)
   Niedostępność
  (%)
   Dostępność
  (%)
   Niedostępność
  (%)
   99,91  0,09  99,68  0,32