Menuzastrzezenia kart

 

 

Stawki referencyjne

INFORMACJA DOTYCZĄCA STÓP PROCENTOWYCH

 

BAZOWE STOPY PROCENTOWE / STAWKI REFERENCYJNE

WYSOKOŚĆ STOPY

 

 

WIBOR 3M

(z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego)

3,65%

WIBOR 3M (z ostatniego dnia miesiąca poprzedniego kwartału) 4,77%
WIBOR 3M (z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego) 6,05%
WIBOR 3M (średnia z 5 ostatnich kwotowań poprzedniego miesiąca) 5,90%
WIBOR 3M (średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu kalendarzowego) 4,27%

WIBOR 6M

(średnia WIBOR 6M z ostatniego miesiąca poprzedzającego półrocze kalendarzowe)

2,64%

WIBOR 6M

(średnia z 5 ostatnich kwotowań poprzedniego miesiąca)

6,12%
Redyskonto weksli
5,30%
Stopa lombardowa
5,75%

Należności przeterminowane z tytułu kredytów, pożyczek oraz zrealizowanych gwarancji:

4 - krotność stopy kredytu lombardowego (dla umów zawieranych do 31.12.2015r.)
23,00%

Należności przeterminowane z tytułu kredytów, pożyczek oraz zrealizowanych gwarancji:

(stopa referencyjna + 5,5 p.p.)*2 (dla umów zawieranych od 01.01.2016r.)
21,50%

 

Zarząd Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego
w Myszyńcu