Menu

accordion menu jquery

zastrzezenia kart

 

 

Wyjątkowy Kredyt Gotówkowy

WYJATKOWY KREDYT GOTÓWKOWY

w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu

      Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy:

 • » na remont
 • » na nowy sprzęt
 • » na wakacje
 • » na dowolny cel

Bez koniczności udokumentowania ich wykorzystania.

Kredyt adresowany jest wyłącznie do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.

Oferta ważna od 27.01.2020r. do 31.12.2020r.


Zdecyduj, jaką kwotę potrzebujesz i realizuj swoje plany na przyszłość!

WARUNKI KREDYTOWANIA:

 • Okres kredytowania: do 60 miesięcy
 • Kwota kredytu: do 80 000,00 PLN (minimalna kwota - 500,00 PLN)
 • Oprocentowanie stałe: 5,90% w stosunku rocznym
 • Prowizja:
  - 2,5% - dla posiadaczy ROR i rachunków bieżących w KBS w Myszyńcu minimum 12 miesięcy
  - 3,5% - dla osób nie posiadających rachunku w KBS w Myszyńcu

KORZYŚCI:

 • na dowolny cel – sam decydujesz na co przeznaczysz pieniądze
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • stałe oprocentowanie przez cały okres umowy kredytowej
 • akceptujemy różne źródła dochodów
 • możliwość wyboru dnia, w którym Będziesz spłacać kredyt
 • dla klientów posiadających konto w naszym Banku mniejsza prowizja
 • brak opłat za wcześniejszą spłatę kredytu
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku

DO POBRANIA:


 

Zapraszamy

    Szczegółowe informacje można uzyskać w:
    » Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu tel. 029 7721022 wew. 33
    » Oddziale Banku w Łysych tel. 29 7725354
    » Oddziale Banku w Rozogach tel. 89 7226012
    » Punkcie Obsługi Klienta w Czarni tel. 29 7727013
    » Punkcie Obsługi Klienta w Ostrołęce tel. 29 7606191
    » Punkcie Kasowym w Myszyńcu tel. 29 7721470
    » Punkcie Kasowym w Łysych tel. 29 6911371

 

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej. RRSO dla reprezentatywnego przykładu na dzień 27.01.2020r wynosi 8,70% (9,49%)* zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w wysokości  18 339,00 PLN, umowa zawarta w dniu 27.01.2020r na okres 36 miesięcy, oprocentowanie stałe 5,90% w stosunku rocznym, zgodne z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą oprocentowania produktów bankowych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu, raty w wys. 524,00 PLN pierwsza, następne  po 509,00 PLN  płatne do 26-go dnia każdego miesiąca. Całkowity koszt kredytu wynosi  2 303,09 PLN (2 486,48 PLN) na który składają się: odsetki w wysokości 1 664,61 PLN, prowizja w wysokości 458,48 (641,87)* PLN i opłata za administrację rachunku kredytowego 180,00 PLN zgodne z aktualną Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu.  Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 20 642,09 (20 825,48)* PLN.

* w nawiasach okrągłych () obliczenia dotyczą osób nie posiadających rachunku w KBS w Myszyńcu.