Menu

zastrzezenia kart

 

 

Informacja o zmianach w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, Regulaminie kart kredytowych, Regulaminie kart debetowych oraz w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyń

Myszyniec 2019-02-28

               

Szanowni Państwo,

            W związku z koniecznością dostosowania regulacji bankowych do przepisów unijnych (Dyrektywa PSD2), co w znacznym stopniu zwiększy komfort oraz bezpieczeństwo korzystania z produktów bankowych, Kurpiowski Bank Spółdzielczy informuje o zmianach w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, Regulaminie kart kredytowych, Regulaminie kart debetowych oraz Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu. Zmiany te będą  dotyczyły szeregu nowych możliwości korzystania z Internet Bankingu oraz kart debetowych i kredytowych i będą głównie dotyczyły następujących obszarów:

 • Procedura silnego uwierzytelniania;
 • Open Banking - możliwość dostępu do wszystkich rachunków bankowych poprzez logowanie do jednego z nich;
 • Ochrona klientów przed nieautoryzowanymi transakcjami.


Zmiany powyższe wchodzą w życie z dniem 8 maja 2019r.

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu informuje, iż w przypadku braku akceptacji zmian, wprowadzonych w wymienionych  wyżej regulacjach, mają Państwo możliwość:

 • Złożenia na piśmie sprzeciwu wobec tych zmian, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy rachunku lub umowy o wydanie i używanie karty kredytowej w przeddzień wejścia w życie proponowanych zmian bez ponoszenia opłat;

lub:

 • Wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.


Niezłożenie na piśmie w/w dyspozycji oznaczać będzie akceptację zapisów zawartych w Regulaminach i Taryfie opłat i prowizji.

W przypadku pytań lub wątpliwości, związanych z wprowadzonymi zmianami, prosimy o kontakt z naszymi pracownikami we wszystkich placówkach Banku. Numery telefonów do placówek Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu podane są na stronie internetowej Banku https://www.kbsmyszyniec.pl.
Numer telefonu do Centrali Banku – 29 77 21 022.

                                                                                                                        

Z poważaniem

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego
w Myszyńcu

Prosimy o ostrożność przy wykonywaniu operacji

Obecnie trwający okres wyprzedażowy oraz zbliżający się okres przedświąteczny powoduje wzrost liczby transakcji płatniczych w sklepach internetowych i tym samym zachęca cyberprzestępców do kradzieży środków pieniężnych. Dlatego po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o:

 • wzmożenie czujności podczas wykonywania czynności bankowych i handlowych, a w szczególności nie podawanie kodów z SMS, tokena lub listy haseł podczas logowania,
 • uważne czytanie otrzymywanych z banku komunikatów SMS,
 • nie otwieranie załączników otrzymywanych pocztą e-mail od niezaufanych i nieznanych nadawców.

Jeśli w trakcie obsługi rachunku bankowego przez Internet zauważą Państwo nietypowe prośby o podanie kodu do operacji należy natychmiast wylogować się i skontaktować się z Bankiem. W takiej sytuacji Państwa komputer mógł zostać zainfekowany przez złośliwe oprogramowanie i dalsze działanie może doprowadzić do utraty środków pieniędzy.

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/uwaga-na-duza-fale-atakow-udajacych-posrednikow-szybkich-platnosci/, w którym znajduje się opis jednego z obecnie trwających ataków w Polsce.

Nowe zagrożenie - kradzież środków z rachunku „na kartę SIM”

Szanowni Klienci!

Informujemy, że na terenie kraju zostały zaobserwowane ataki hackerskie z wykorzystaniem duplikatu karty SIM. Prosimy o zapoznanie się z tą informacją.

 

Schemat działania przestępców:

W celu dokonania ww. ataku przestępcy początkowo zbierają informacje o osobie, którą zamierzają okraść (np. z serwisów społecznościowych). Następnie za pomocą złośliwego oprogramowania wykradają login i hasło do bankowości internetowej ofiary. Po zalogowaniu uzyskują dostęp do innych wrażliwych danych, m.in. do numeru telefonu.

Dzięki sfałszowanemu dowodowi osobistemu z danymi ofiary, wyrabiają u operatora duplikat karty SIM (np. kłamiąc, że zgubili telefon), a stara karta zostaje zablokowana.

W ten sposób przestępcy uzyskują dostęp do numeru telefonu ofiary i kodów służących do potwierdzenia przelewów, jakie na ten numer SMS-em wysyła bank.

Następnie środki na rachunku zostają przelane na inne rachunki wypłacone w gotówce lub przetransferowane na giełdę kryptowalut.

 

Działania zaradcze:

Mając na uwadze należytą ochronę środków zgromadzonych na rachunkach, zalecamy aby stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu:

 • nie należy pobierać programów z nieznanych źródeł
 • nie należy klikać w każdy link z wiadomości e-mail
 • nie należy podawać zbyt wielu danych o sobie na serwisach społecznościowych
 • należy posiadać aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz systemowe.

Płać telefonem jak kartą - Google Pay

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu udostępnił aplikację Google Pay. Z rozwiązania mogą skorzystać posiadacze kart debetowych i kredytowych Visa i Mastercard wydanych przez Bank.

Aplikacja Google Pay pozwala płacić kartą przy użyciu telefonów z systemem operacyjnym Android w sklepach, a także w wybranych aplikacjach mobilnych. Płatności zbliżeniowe kartą przy użyciu aplikacji Google Pay akceptowane są we wszystkich terminalach zbliżeniowych w całej Polsce oraz za granicą. Aby zapłacić kartą Visa lub Mastercard przy użyciu aplikacji Google Pay, wystarczy wybudzić telefon i zbliżyć go do terminala. Posiadacz karty w każdym momencie może zobaczyć historię swoich płatności w aplikacji. Aplikacja Google Pay nie przekazuje sprzedawcom prawdziwych danych karty, a tylko wirtualny numer, którego nie można wykorzystać poza aplikacją. Do aplikacji Google Pay można dodać wiele kart i podczas płatności korzystać z dowolnej z nich.

Płać telefonem

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia telefonem z systemem Android. Aplikacja ta bezpiecznie przechowuje Twoje dane i umożliwia płacenie za pomocą telefonu w sklepach stacjonarnych posiadających terminale płatnicze akceptujące płatności zbliżeniowe oraz w aplikacjach i na stronach internetowych wspierających płatności Google Pay.

Płatności mobilne za pomocą telefonu są możliwe w tysiącach miejsc - sklepach stacjonarnych, aplikacjach mobilnych czy podczas zakupów online. W sklepach można wygodnie zapłacić telefonem wszędzie tam, gdzie są akceptowane płatności zbliżeniowe - tak samo jak kartą.

Miejsca te poznasz po jednym z symboli przy kasie:

 

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

1. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Fałszywe wiadomości e-mail – nie otwieraj załączników!

Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili, w których znajduje się prośba o otwarcie załącznika (najczęściej jest to faktura) lub skorzystanie z umieszczonego w nich linku. Ostrzegamy, że zawsze są to fałszywe e-maile, mające na celu nie tylko wyłudzenie od odbiorcy danych osobowych lub danych karty, ale także zainstalowanie na jego komputerze lub w telefonie potencjalnie szkodliwych programów podglądających i śledzących jego działania.

Prosimy nie odpowiadać na tego typu e-maile, nie otwieranie załączników i nie udostępniać danych osobowych, loginu i haseł do konta, kodów jednorazowych, numeru telefonu komórkowego, danych dotyczących karty płatniczej. Te dane są do wyłącznej wiadomości klientów.

W przypadku zaobserwowania wszelkich niestandardowych zachowań podczas logowania do bankowości internetowej należy o takim fakcie powiadomić Bank.